Ce cauți aici? M-am îndoit.


– Ce cauți aici?
– M-am îndoit.
– De ce anume?
– De judecata lumii care m-a plămădit.
– Ce te-a adus în starea de îndoială?
– O altă lume în care am ajuns.
– Ce fel de lume?
– Una în care între tot și nimic nu există nici o diferență, un loc unde toți aveam aceeași față.

Unii cădeau de pe zgârie nori, iar alții de la etajele cele mai înalte ale subteranului. Însă acolo, jos de tot, dincolo de orice rază de lumina și îndoială, pentru o clipă sau mai multe, eram toți egali. N-ai fi putut face diferența între un sărac născut sărac și un bogat sărăcit de el însuși sau de alții, între un paralizat de soi și un amărât, între sănătoși și nebuni. Paradoxal, însă, puteai discerne clar între adevăr și lipsa lui.

– E lipsa adevărului minciună?
– Nu.
– Dar ce e?
– Întuneric.
– Și minciuna ce e?
– O perdea de fum.

(fragment)

Advertisements