Educative – Principiile fiscalitatii: in general si in Romania


Cantariti si judecati singuri. Asa arata baza.

A. Principiile generale ale fiscalitatii

 1.     Principiul justificarii generale a impozitului

Justificarea generala a impozitului se bazeaza pe faptul ca functionarea unei societati libere, democrate, implica costuri sociale, economice si de alta natura, care trebuie sa fie acoperite de resurse la dispozitia statului.

Impozitele, contributiile si alte forme de prelevari nu se realizeaza cu o contraprestatie directa din partea statului, insa in mod indirect, ele sunt considerate remuneratii ale serviciilor de orice natura pe care statul le asigura menajelor (familiilor) si agentilor economici.

2.     Principiul justetei impunerii sau echitatii fiscale

Justetea impunerii sau echitatea fiscala presupune participarea tuturor categoriilor sociale si agentilor economici la acoperirea cheltuielilor publice, in masura veiturilor obtinute de fiecare.

3.     Principiul certitudinii impunerii

Certitudinea impunerii presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa, si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile si sumele de plata sa fie clare pentru fiecare contribuabil.

4.     Principiul comoditatii perceperii impozitelor

Presupune ca impozitele sa fie percepute la termenele si in modul cel mai convenabil pentru contribuabil.

5.     Principiul randamentului impozitului

Conform acestui principiu, incasarea impozitelor trebuie realizata cu un minim de cheltuieli din partea statului si, totodata, in forme cat mai putin apasatoare pentru contribuabili.

6.     Principiul individualitatii

Are la baza premisa ca, in cadrul unei societati democratice, omul, si nu statul constituie obiectul final al politicii economice, financiaresi sociale a statului si, drept urmare, fiscalitatea trebuie sa se subordoneze, sa permita si sa asigure o puternica dezvoltare a personalitatii fiecarui individ, conform propriilor sale aspiratii.

7.     Principiul de nediscriminare

Conform caruia impozitul nu trebuie sa fie descriminatoriu, aplicandu-se aceleasi reguli pentru toti contribuabilii.

8.     Principiul de impersonalitate

Conform caruia impozitul trebuie sa fie impersonal, in sensul ca trebuie sa fie asezat asupra venitului sau averii, si nu asupra persoanei.

9.     Principiul de neutralitate

Conform caruia impozitul nu trebuie sa se opuna unei bune gestiuni a economiei, ci trebuie sa fie favorabil unei economii eficiente.

(conform acestui principiu, firmele cu pierderi ar trebui impozitate cu aceeasi masura ca si cele care realizeaza profit)

10. Principiul de legitimitate

Conform caruia veniturile care provin din servicii efectiv redate colectivitatii si care sunt considerate venituri legitime trebuie impozitate putin, in timp ce veniturile care nu corespund unui serviciu efectiv redat direct sau indirect colectivitatii si considerate venituri nelegitime, cum ar fi cele rezultate din plusuri de valoare, ar trebui impozitate suplimentar.

(acest principiu poate deschide si poarta legalizarii entitatii de social business si/sau antreprenoriat social in Romania)

11. Principiul de non-arbitru

Conform caruia impozitele trebuie prelevate dupa principii simple si care nu lasa loc la interpretari (arbitraj).

Acum:

Codul Fiscal al Romaniei – Art.3 – Principiile fiscalitatii:

1.     P nr 9 – neutralitatea masurilor fiscale

2.     P nr 3 si 11 – certitudinea impunerii si non-arbitru (luate impreuna)

3.     P nr 2 – justetea impunerii si echitatea fiscala

4.     P nr 5 – eficienta/randamentul impunerii care este tradus astfel la noi:

“Eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal a.i. aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pt persoanele fizice si persoanele juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.”

Intrebare: De ce oare legiuitorul nostru, respectiv Ministerul Finantelor in cazul asta nu a considerat si nu considera esentiale celelalte principii fundamentale ale fiscalitatii? Ele dau conduita in raport cu mediul social si economic. Viziunea de baza a politicilor fiscale si bugetare.

De exemplu, principul 6 – al Individualitatii, nu vi se pare esential?

B. Care este diferenta dintre TAXA si IMPOZIT?

 Re: Impozitul nu presupune o contraprestatie directa din partea statului, spre deosebire de taxa. Conform principiului justificarii generale a impozitului- indirect, statul trebuie sa raspunda cerintelor sociale.

Taxele reprezinta o forma a impozitelor indirecte, luand forma platilor pe care le fac persoanele fizice si juridice pentru serviciile efectuate in favoarea lor de anumite institutii de drept publice.

Trasaturile taxelor sunt urmatoarele:

– au caracter obligatoriu

– sunt cu titlu nerambursabil

– se urmaresc regulilor fiscale, in caz de neplata

– dau dreptul platitorului sa beneficieze de un anumit serviciu

(Ex de taxe: taxe judecatoresti, taxe notariale, taxe de administratie, taxe de timbru, taxe consulare, taxe de inregistrare, etc)

 C. CLASIFICAREA IMPOZITELOR

 Impozitele se clasifica dupa urmatoarele criterii:

1) Dupa forma si fond:

a)  impozite directe

b) impozite indirecte

a)     Impozitele directe:

a1) Impozite reale:

–         impozitul financiar

–         impozitul pe cladiri

–         impozitul pe activitati industriale, comerciale si profesii liberale

–         impozitul pe capitalul imobiliar

a2) Impozite personale:

Ø     impozit pe venit:

–         impozitele pe veniturile persoanelor fizice

–         impozitele pe veniturile persoanelor juridice

Ø     Impozit pe avere:

–         impozit pe averea propriu-zisa

–         impozit pe circulatia averii

–         impozit pe sporul de avere

b) Impozite indirecte:

– taxe de consumatie

– venituri provenind din monopoluri fiscale

– taxe vamale

– taxe de timbru si inregistare

2) Dupa obiect:

– impozit pe venit

– impozit pe avere

– impozit pe cheltuieli

3) Dupa scopul urmarit:

–         impozite financiare (colectarea veniturilor)

–         impozite de ordine (limitarea anumitor consumuri)

4) Dupa frecventa cu care se realizeaza:

–         impozite permanente (ordinare)

–         impozite incidentale (extraordinare)

5) Dupa institutia care le administreaza:

a)     in statele de tip federal:

–         impozite federale

–         impozite ale statelor, regiunilor sau provinciilor membre ale federatiei

–         impozite locale

b)    in statele de tip unitar (cum e Ro):

–         impozite ale administratiei centrale si de stat

–         impozite locale

(Sursa:  Editura Economica 2002 – “Finante Publice, contabilitate bugetara si de trezorerie”, coordonator Lefter Chrica, autor Banut Alexandru. Bibliografie nationala si internationala. Codul Fiscal al Romaniei – LEGEA 571/2003 )